Pozew za niewinnie spędzony czas w areszcie – Sąd w Łodzi zdecydował o odszkodowaniu

Powód wniósł o zadośćuczynienie za spędzony czas w areszcie – który okazał się bezpodstawny. Zgłoszona kwota zadośćuczynienia to ponad 200 000 zł – czy Sąd przychylił się do tego pozwu? Sprawdź poniżej

W sprawie powód udowadniał szkodę jaka została mu poczyniona poprzez, w jego ocenie, niesłuszny areszt. Na wniosek prokuratury powód został umieszczony w areszcie śledczym na okres przygotowania postępowania oraz sprawy karnej, która dotyczyła udzielenia pomocy osobą oskarżonym o morderstwo. Powód w ostateczności został uniewinniony z powodu nie wystarczających dowodów w sprawie, która była prowadzona przeciw niemu.

Szkody w areszcie

Powód udowadniał w swoich wyjaśnieniach, że doznał dużego uszczerbku na zdrowiu podczas przebywania w areszcie – zarówno psychicznego jak i fizycznego. Jego finanse również ucierpiały, wg. powoda stracił pracę oraz zyskał reputację „konfidenta”, przez co był szykanowany (uszkodzenie zostało jego mienie – m.in. ogrodzenie płotu). Powód przedstawiał dowody na leczenie się psychiczne oraz przyjmowanie leków z powodu urazu doznanego w areszcie.

Sąd w Łodzi wydal wyrok w tej sprawie

Sąd nie przychylił się do wniosku powoda i oddalił w całości to powództwo, w uzasadnieniu Sąd uznał, że organy państwa działały w ramach swoich kompetencji i nie zachodzą przesłanki do uznania zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.

Więcej o sprawie przeczytasz w orzeczeniach sądowych Sądu w Łodzi

Sprawdź – adwokaci od rozwodów Wrocław, pomagają w każdej sprawie