Sprawa sądowa w sprawie wypłacania odszkodowania po wypadku drogowym

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pochylił się nad sprawą powództwa agencji ubezpieczeniowej, które dotyczy zaniechania wypłacania osobie poszkodowanej co miesięcznej renty – jaki sąd wydał wyrok? Sprawdź!

Sąd ustalił fakty

Sąd bardzo wnikliwie zbadał sprawę i ustalił następujące fakty:

  • W dniu 8 listopada 2008 roku miał miejsce wypadek drogowy na obwodnicy T. na drodze G. – Ł., w wyniku którego powódka doznała obrażeń ciała.
  • Prawomocnym wyrokiem wydanym dnia 9 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zasądził od InterRisk TU V. (…) na rzecz poszkodowanej w wypadku zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę na zwiększone potrzeby w kwocie po 175 zł miesięcznie
  • W latach 2014, 2015 ubezpieczyciel wystąpił do pozwanej o podanie danych dotyczących jej aktualnego stanu zdrowia. Adwokat poszkodowanej udzielił informacji, iż brak jest podstaw do przekazania żądanej dokumentacji medycznej, powołując się na przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
  • 9 listopada 2015 roku adwokat poszkodowanej przekazał dokumentację lekarską pozwaną – orzeczenie os stopniu niepełnosprawności

Ocena sądu nie pozostawia złudzeń

Sąd nie znalazł podstaw do uchylenia obowiązku rentowego wynikającego z wydanego w 2012 roku wyroku i oddalił powództwo główne jako niezasadne. W ocenie Sądu przedstawione dowody przez pozwaną są na tyle wiarygodne, że uzasadniają dalsze wypłacanie na jej rzecz renty w wysokości 175 zł miesięcznie. Poszkodowana w wypadku w dalszym ciągu odczuwa skutki wypadku – m.in. ma problemy neurologiczne potwierdzone przez specjalistę lekarza.

Więcej o sprawie przeczytacie w ogłoszeniach Sądu w Piotrkowie Trybunalskim pod sygnaturą spraw I C 306/18.