obwieszczenie w sprawie produktów biobójczych

Ważne obwieszczenie w sprawie produktów biobójczych – sprawdź koniecznie!

W grudniu 2020 Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obwieścił jednolity tekst o produktach biobójczych. Sprawdź poniżej jakie kwestie reguluje i w jakim stopniu może to wpłynąć na działanie niektórych branż!

Ile stosować preparatów biobójczych – regulacja ustawą

Ustawa nie pozostawia złudzeń – preparatów należy stosować jak najmniej – poniżej konkretny art. jednolitego tekstu, który o tym mówi:

Art. 6. 1. Produkty biobójcze stosuje się w sposób racjonalny przez zastosowanie połączeń środków fizycznych,
chemicznych, biologicznych i innych pozwalających na ograniczenie wykorzystania produktów biobójczych do niezbędnego minimum oraz w sposób zgodny z zaleceniami na etykiecie i ulotce informacyjnej.

Kto może handlować preparatami biobójczymi

Tutaj ustawodawca również nie pozostawia niczego przypadkowi i jasno określa kto może handlować tymi preparatami a także jak może starać się o pozwolenie na obrót. Poniżej art. który o tym mówi:

Art. 8. 1. Wydanie pozwolenia krajowego, wydanie zezwolenia na handel równoległy, zmiana pozwolenia krajowego, zmiana zezwolenia na handel równoległy, uchylenie pozwolenia krajowego, uchylenie zezwolenia na handel równoległy, odnowienie pozwolenia krajowego, odnowienie zezwolenia na handel równoległy oraz przedłużenie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia 528/2012, zwanego dalej „tymczasowym pozwoleniem”, jest dokonywane na wniosek składany do Prezesa Urzędu

Jeśli podmiot otrzyma pozwolenie, musi pamiętać, że nie jest ono wydawane na stałe:

Art. 20. 1. Pozwolenie na obrót wydaje się w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wydanie tego pozwolenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 17 ust. 2.

Całość jednolitego tekstu przeczytasz w dzienniku ustaw na stronie rządowej – jeśli masz do niej pytania: napisz do nas!